Hakkımızda

Şirketimiz 20 yılı aşkın tecrübeye sahip iki jeoloji mühendisi Selçuk DURAN ve Ümit SÜMER ortaklığında 2017 yılının Ocak ayında kurulmuştur.

Selçuk DURAN;

1996 yılından itibaren Eser Proje firmasında Proje koordinatörü , daha sonra ise İMC-S firmasında şirket ortağı olarak çalışmıştır. Karayolu, demiryolu, metro, sanayi tesisleri, baraj ve bina sondaj işleri, jeofizik çalışmaları, zemin etüt ve temel mühendisliğinde (Kara Sondajı, Deniz sondajı, İnklinometre – Presiyometre ölçümleri, sismik kırılma, yansıma, MAS-W, REMI, çok kanallı rezistivite ölçümleri, mikrotremör çalışmaları, vb.) uzmanlaşmıştır. 

Ümit SÜMER;

1995 yılından itibaren Kiska İnşaat, Ubm, Kaan İnşaat firmalarında vardiya mühendisi / şantiye şefi olarak  Çatalarmut Barajı/Erzincan, NATO Harp Karargâhı Organizasyonu/Yeşildere-Ankara, Bakay Projesi/Ankara, tünel, baraj altyapı projelerini yürütmüştür.

2002-2016 yılları arasında Dedeman Madencilik ve Bilfer Madencilik firmalarında bölge sorumlusu / arama müdürü olarak Etüt projelerinin oluşturulması, bütçelendirilmesi ve yönetilmesi konusunda çalışmıştır. Maden sahalarının jeolojik haritalarının jeofizik ve jeokimyasal etütlerinin yapılması, yıllık sondaj programlarının oluşturulması, cevher gövdesinin modellenmesi, fay zonlarının-formasyonların-korelasyonun ve enterpolasyonun yapılarak kaynak ve rezerv hesaplarının yapılması, potansiyel cevher sahalarının belirlenerek etütlerinin planlanması konularında uzmanlaşmıştır.